PENGENALAN PERISIAN PERNILAIAN ezBE

Click here for English versionApakah Sistem Penilaian ezBE? 


Sistem Penilaian  Kecemerlangan Organisasi  atau  ringkasnya dikenali sebagai `ezBE’ membolehkan anda membuat penilaian segera ke atas amalan-amalan kecemerlangan perniagaan syarikat anda.  Empat aspek penilaian adalah dari segi Strategi & Kepimpinan, Pengurusan Kemahiran, Kecemerlangan Operasi dan Pengalaman Pelanggan & ProdukSiapakah yang akan memperolehi manfaat dari penggunaan Sistem Penilaian ezBE?


Syarikat/Organisasi yang berminat untuk menilai tahap amalan kecemerlangan perniagaan mereka serta ingin mengetahui bagaimana cara terbaik untuk meningkatkan produktiviti dan kelestarian perniagaan melalui pelaksanaan amalan-amalan terbaik tersebut.Bagaimana caranya untuk menggunakan Sistem Penilaian ezBE?


Penggunaannya amat mudah. Anda hanya perlu menjawab 22 soalan yang dipaparkan. Sistem Penilaian ezBE akan memaparkan keputusan penilaian mengikut segmen; iaitu  Strategi & Kepimpinan, Pengurusan Bakat/Kemahiran, Kecemerlangan Operasi, Pengalaman Pelanggan & Produk samada Hijau, Kuning dan Merah.  Selari dengan amalan terbaik 
  Usaha ke arah yang betul  
  Peluang untuk penambahbaikan  

Grafik carta bar juga akan dipaparkan untuk menggambarkan skor syarikat/organisasi anda berdasarkan kategori. Sistem Penilaian ezBE juga akan mencadangkan tindakan selanjutnya yang syarikat/organisai ingin pertimbangkan.

Akhir sekali, ezBE Assessment Tool akan meminta anda sama ada memerlukan e-sijil? Jika ya, anda hanya perlu memberikan nama syarikat/organisasi,nombor pendaftaran syarikat (SSM) and emel anda. Sekiranya tiada nombor pendaftaran SSM, nombor kad pengenalan juga boleh digunakan. Emel yang didaftarkan berserta nombor SSM/Kad Pengenalan membolehkan anda untuk melihat semula jawapan, keputusan penilaian dan cetakan semula sijil digital ezBE.

LIHAT KEPUTUSAN DAN CETAK SEMULA eSIJIL


Mulakan penilaian anda dengan memilih kategori di bawah:

Pilih Sektor anda*
v
Pilih Industri Anda*
v
Pilih Saiz Majikan Anda*
v
Pilih Negeri Anda*
v
Teruskan?